Wmo Adviesraad Dordrecht

Vergaderdata Wmo adviesraad Dordrecht


De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. Wel graag vooraf contact opnemen.

In 2018 vergaderen we maandelijks op de dinsdag op onderstaande dagen:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 maart
 • 17 april
 • 22 mei
 • 19 juni
 • 17 juli
 • 21 augustus
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Plaats: Dordrecht.