Wmo Adviesraad Dordrecht

Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden bestaat uit vertegenwoordigers van de Wmo-raden uit de zes gemeenten en vertegenwoordigers uit de sectoren Verpleging en Verzorging (ZorgThuis), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (GZ).
Deze regionale adviesraad houdt zich bezig met de maatwerkvoorzieningen.
http://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/