Wmo Adviesraad Dordrecht

Samenstelling Wmo adviesraad Dordrecht

De Wmo adviesraad Dordrecht zet zich in voor alle inwoners van Dordrecht die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken hebben of te maken krijgen. De leden zijn vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo kennen. Ze hebben veelal zelf in hun nabije omgeving ervaren wat de uitwerking van het Wmo-beleid in Dordrecht is. Daarnaast zijn sommige leden werkzaam (geweest) binnen overheids- en welzijnsorganisaties.

De leden van de Wmo adviesraad Dordrecht zijn betrokken bij ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van jeugd en onderwijs, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan de wijken in om van de Dordtenaren zelf te horen wat er speelt. Ze participeren in de volgende regionale adviesorganen:

Ze onderhouden contact met de volgende instanties (in alfabetische volgorde):

  • Centrale Cli├źntenraad ASVZ
  • Familie Vereniging GGZ Ypsilon
  • Familieraad Yulius
  • IKAA (Interkerkelijke commissie Aangepaste Arbeid)
  • Inizo (Particuliere jeugdinstelling, Stompwijk)
  • Landelijke GGZ Utrecht (Onderzoek en verbeteringen website GGZ e-health)
  • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid

 

Wilt u weten waar we mee bezig zijn ? Zie activiteitenplan 2017